Onze oplossingen

SpecialTalk - Toegesneden op uw situatie


Als een standaard oplossing niet toereikend is, ontwikkelen wij een totale oplossing voor uw specifieke situatie.

Wij zetten graag onze ervaring in om een zo eenvoudig mogelijke en kostenefficiënte oplossing te bieden. Dan kunt u zich blijven concentreren op uw business.


Zorgeloos contact met uw machines

Onze M2M oplossingen bestaan uit hardware, software, mobiele communicatie en rapportage via een hosted backoffice. Deze totaaloplossing biedt u een zorgeloos contact met uw machines. De voordelen van onze oplossingen:

  • gehoste dienst voor het beheer van uw machines
  • heldere haalbaarheidsberekening vooraf
  • lage kosten door gebruik standaardcomponenten
  • totale oplossing, inclusief hardware, software en communicatie
  • mobiel, dus overal toepasbaar

Bekijk onze demo voor voorbeeld een M2M oplossing (pop-up venster). 

Stappenplan

Onze machine to machine oplossing organiseren wij aan de hand van een helder stappenplan.

 


Quickscan

Bepalen van behoefte, te behalen voordelen van M2M communicatie, mogelijke oplossingen en haalbaarheid.

 


Pilot
Testen van bepaalde oplossingen. Uitkomst is de exacte oplossing en het bedrag per maand waarvoor u uw machine kunt beheren.

 


Ontwikkeling & Implementatie
De elementen van de oplossing worden ontworpen, ontwikkeld, getest en geimplementeerd. Gebruikers worden getraind.

 


Operatie
Hosting, beheer en onderhoud  van de oplossing, inclusief de communicatie.
 

   

Onze oplossing omvat de totale keten zoals hieronder weergegeven, maar kan ook uit losse elementen bestaan.